Charles Darwin 1809-1882

Naturvidenskab og kristendom brydes og mødes – om arternes oprindelse


Om Charles Darwin. Støder kristendommens påstand, at Gud har ”skabt himmelen og jorden” sammen med naturvidenskabens syn på hvordan livet er blevet til? Nej. Kristendom har ingen anskuelse om, hvordan Gud har skabt verden. Den går, siger P. G Lindhardt i 1963 ud fra, ”at det har mennesket sin fornuft til at finde ud af, og det er her naturvidenskaben træder til og kortlægger adskilligt af den verden, som den kristne tro påstår, at Gud har skabt. Påstår, for tro er tro og ikke viden, dvs. tro er ikke bestemte anskuelser (og da slet ikke om den usynlige verden), men er en livsholdning, ikke visse meninger om Gud eller sjælen, men en måde at leve på. Tilspidset sagt: kristendommen spørger ikke, om man har en tro, men om man er tro.”

Charles Darwin

Men det er ikke alle der har et så afklaret syn på forholdet mellem kristendom og naturvidenskab. Det vidste Charles Darwin godt. Det var med frygt at han udgav ”Arternes oprindelse” i 1859. Hans undersøgelser, der havde givet ham grundlaget for sine teorier, havde han fået under en femårig jordomrejse han foretog som ganske ung på HMS Beagle fra 1831-1835. I Stillehavet lægger HMS Beagle til ved Galapagos-øerne. Øernes geologi og variationen i plante og dyreliv fascinerer ham. Hans voksende viden om naturens mangfoldighed lægger grunden til det der senere former hans tanker om evolution, arternes transmutation.

Under rejsens løb har Darwin hjemsendt notater og indsamlet materiale til England. Det betyder at Darwin til sin forbløffelse vender hjem i 1836 som anerkendt i videnskabelige kredse. Han begynder at nedskrive sine teorier, men i samråd med sin kone beslutter de ikke at udgive, for de ved, hvilken omvæltende effekt hans tanker ville have. I 1858-59 presses han af omstændighederne til at udgive sine teorier først i Linnean Society, 1. juli 1858 i artikelform.

Darwin skriver derefter den korte version On the Origin of Species, Arternes oprindelse, som er på 400 sider. Den udkom den 24. november 1859, da Darwin var 50 år gammel. Bogen er, som Darwin selv beskrev er et opgør med den på den tid fremherskende idé at arterne var uforanderlige og skabt på én gang – og vækker stadig debat.