Bernhard af Clairvaux 1090-1153

Sand ydmyghed gør dig munter


Bernhard af Clarivaux

Hvad er ydmyghed? Gennem 800 år er begrebet gået fra at være en efterstræbelsesværdig disciplin til i nogle sammenhænge at opfattes som ligefrem sygelig. Bernhard af Clairvaux var en stor teolog, en omrejsende cisterciensermunk og abbed og en magtfuld kirkepolitiker. Han prægede det 12. århundredes Europa med sit syn på hvad sand ydmyghed er.

For ham var den en frihed bestemt af afkald. Det sagde hans samtidige meget. I hans levetid voksede antallet af cistercienserklostre fra 1 til 354 alene for munkeklostrene. Hvad angår nonneklostrene kender man ikke det nøjagtige tal, det ligger på omkring 180, men antallet af cisterciensiske nonneklostre oversteg antallet af munkeklostre i løbet af 1200tallet. Mænd og kvinder strømmede til.

Men hvordan holdt denne reformbevægelse alle disse mennesker fast på tanken om et liv i ydmyghed? Bernhard underviste gennem et billedrigt sprog, der viser ham som en menneskekender med varme og humor, der gav lyttere og læsere indsigt om eksistensens grundvilkår og om vedholdenhed i en eksistentiel kamp.

Ved at studere Bernhards prædikener kommer vi tæt på hans opfattelse af ydmygheds- og kærlighedsbegrebet. Begreber som siden Luther, Brorson, Kierkegaard, Grundtvig og Lindhardt tog op på lignende positiv måde parallelt med at opfattelsen af hvad ydmyghed er som samfundsfænomen ændrede sig fra at være et positivt begreb til at være et negativt. Måske begrebet er værd at gentænke?