Jomfru Maria , Jesu mor – omkring år 0 til 2017

Jomfru Maria: Mor og jomfru


Jomfru Maria

Foredraget skildrer forskellige tiders opfattelser af Jomfru Maria i billedkunst og i de forskellige retninger kristendommen tog undervejs.

Navnlig fokuseres der på hvorfor Maria – på trods af Martin Luthers positive syn på Marias menneskelighed  har lidt en så krank skæbne som hun har her på de nordlige breddegrader.

Med Reformationsjubilæet og Luthers tekster som afsæt ser vi på muligheden af at forny synet på Maria.