Katharina von Bora 1499-1552

Luthers hustru, Katharina von Bora: En cisterciensisk lutheraner?


Katharina von BoraKatharina von Bora var som ung nonne i cistercienserindeklostret Marienthron i Nimbschen. Med Martin Luthers hjælp flygtede hun fra klostret sammen med elleve andre den 4. April 1523.

Det krævede mod at flygte fra klostret. Det var ikke usædvanligt at bortløbne nonner blev henrettet. Men disse tolv nonner – og mange andre – gik det godt. Luther sørgede for at de blev gift eller blev lærere. Til sidst var der kun Katharina von Bora tilbage og hendes faster, Lene von Bora.

Luther opfattede stadig sig selv som munk, men Katharina opfordrede ham til at de to skulle giftes. Det blev de så i juni 1525! De fik seks børn. Den bortløbne nonne og den bortløbne munk udfordrede hinanden teologisk og praktisk.

De tog det bedste med fra deres klosterliv ind i familielivet: et åbent hjem med mange studenter boende og levende samtaler efter aftensmaden. Et infirmeri, hvor Lene og Katharina plejede syge også under pestangreb. Magdalene havde stået for infirmeriet i Marienthron. Hun var en dygtig mediciner og havde også haft Katharina i lære.

Et velorganiseret liv, hvor udkommet fra køkkenhaver og marker efterhånden gjorde den store husstand selvfinansierende – ligesom klostret Katharina kom fra var en veldrevet herregård. Katharinas liv ændrede sig brat da Luther døde i 1546 og der samtidig udbrød krig…