Maria Sibylla Merian 1647-1717

Maria Sibylla Merian: Sommerfuglenes forunderlige forvandlinger


Maria Sibylla MerianMaria Sibylla Merian blev født i det sidste år af 30årskrigen. Hun voksede op i det lutherske Frankfurt am Main i en calvinistisk familie. Maria Sibylla Merian blev sommerfugleforsker og kunstner.

Hun betragtes som grundlægger af entomologien, fordi hun i billedplancher beskrev først europæiske, siden sydamerikanske sommerfugles fuldstændige forvandling fra æg til larve til puppe til sommerfugl på de planter de hører til som larver. Hendes og hendes døtres liv og forskning fortæller meget om forholdet mellem kristendom og naturvidenskab i det 18. århundredes Europa. I den spirende oplysningstid fulgtes naturvidenskab og kristendom ad.

Maria Sibylla Merian og det meste af hendes familie blev labadister, en sekt der arbejdede på at styrke forholdet mellem fri forskning og kristendom. Maria Sibylla Merian førte sig selv og sine to døtre fra Frankfurt over Nürnberg til Friisland over Amsterdam til Sydamerika og tilbage igen. Hele tiden havde de studiet af sommerfugles – og efterhånden også padders – fuldstændige forvandlinger for øje. Og alt blev gjort fordi, som hun skrev ”når Gud har skabt alting så smukt har jeg en forpligtelse til at skildre skaberværket så nøjagtigt som muligt.”

I fortællingen om sommerfuglekvinden, økologiens moder, Maria Sibylla Merian og hendes to døtre vises et naturligt tæt forhold mellem naturvidenskab og kristendom. Den særlige forsknings og formidlingstradition Maria Sibylla Merian lærer sine døtre op i føres videre af hendes ene datter, der ansættes af Zar Peter den Store – men kommer via Nürnberg også til Danmark og er med til at forme hvordan værket Flora Danica bliver til.