Peder Hersleb 1689-1757 og Hans Adolph Brorson 1694-1764

Oplysningstid og pietisme. Danmark-Norge i 1700tallet


Peder HerslebPietisme er bedre end sit rygte! Det er fromhed, og når det gælder 1700tallets pietisme, også folkeoplysning. Meget af det som var målet allerede fra 1500tallets Reformation om at alle skulle kunne læse Bibelen, bliver først omsat til virkelighed da. Det var under pietismen der i Danmark blev oprettet skoler for alle, piger og drenge, rundt om på landets krongodser.

Hans Adolph BrorsonBiskopperne, salmedigteren Brorson og hans samtidige kollega Peder Hersleb var dansk pietismes store skikkelser. Peder Hersleb var den første til at indføre konfirmationen i sine stifter (i 1734) og til det brug krævedes skoler. Konfirmationen blev indført i hele det dansk-norske rige i 1736. For nu skulle ikke blot borgerskabets børn kunne læse, skrive og regne, men også bondestandens børn skulle have disse færdigheder. Og konfirmationen blev en bekræftelse, ikke så meget på tro, som på at børnene havde disse færdigheder.

Undervisning blev sat i system. Et stort antal rytterskoler blev bygget. Brorson var en eminent salmedigter. Det holder vi af ham for i dag. Men i samtiden var han mest kendt for sit omhyggelige arbejde som biskop. Han drog flittigt rundt fra sogn til sogn og hørte på præster, degne og elever. Han fortvivlede over deres ringe viden og insisterede på forbedringer. De to biskopper stod ikke hinanden nær, men gjorde begge fra hver deres kant af landet en banebrydende indsats for den almindelige dannelse.