Poul Georg Lindhardt 1910-1988

Forholdet mellem stat og kirke: Prædikant og folkelig foredragsholder


Poul Georg LindhardtP. G. Lindhardt var myreflittig. I perioden 1933-1988 satte han et stærkt præg på Danmark. Som professor i kirkehistorie ved Århus universitet, som prædikant ved Vor Frue Kirke og i Danmarks Radio, som skribent i flere af landets aviser og sidst men ikke mindst som folkelig foredragsholder. Egentlig nølende, men, som han selv underfundigt sagde det, tvunget af modstandernes dårlige argumenter, argumenterede han skarpt og vedholdende for kvindelige præster og enlige mødres ret og mod moralisme og fordømmelse, for en mangfoldig og rummelig folkekirke og mod snusfornuft og smålighed. Debatten om det evige liv satte sindene i kog, men holdt kirken i live.

Han havde et særligt blik for hvor vigtigt det er at lytte til såvel fornuft som følelse og gik med intellektuel klarhed imod dem, der kun så fornuft som adgang til tro. Han talte for en folkelig kristendom og havde sin nærmeste baggrund i pietisme men også i de to store 1800tals skikkelser, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1783-1872 og Søren Kierkegaard 1813-1855.

P. G. Lindhardt indlagde sig i det 20. århundrede stor fortjeneste ved i over 50 år i det 21. århundrede at holde debatten om folkekirken åben. Denne debat har vi fortsat brug for! Så hvad kan vi lære om folkelighed og kirke af P. G. Lindhardt her i det 21. århundrede?