Publikationer

Publikationer

Publikationsliste for Rose Marie Tillisch:

2015: ”Hildegards have: Viriditas som den grønne grokraft” i Bibel og botanik, ” red. Frederik Poulsen og Tilde Bak Halvgaard, Bibliana, nr. 2

2015: ”Humility and Humiliation in William of Saint-Thierry’s Expositio and Bernard of Clairvaux’s Sermons on the Song of Songs” in Unity of Spirit, Studies on William of Saint-Thierry, ed. Marsha Dutton, Tyler Sergent and Aage Rydstrøm-Poulsen, Foreword by Bernard McGinn, no. 268, Cistercian Publications

2010: Morgenrøde og Himmelspejl. P. G. Lindhardts anvendelse af Grundtvigs salmer. P. G. Lindhardt 1910-2010 Kirkehistoriker i en røverkule, red. Carsten Bach-Nielsen, Anis 2010

2009: Grav og puppe. En opstandelsesfortælling fra kristendommens og naturvidenskabens historie. i Kirkehistoriske fortællinger, Religionspædagogisk Forum, red. John Rydahl m.fl., nr. 1

2004: ”Nådens kys – et eksempel på unio mystica hos Bernhard af Clairvaux og Martin Luther” , red. Mette Birkedal Bruun, Fønix, nr. 2, juli, 28. Årgang

Øvrige artikler:

2015: ”Dåbens fællesskab”, Tema: Dåb – en nøgle til Folkekirken, Kirken i dag, nr. 4, Kirkefondet, December

Anmeldelse til Dansk Kirketidende af: På vandring med en pilgrimspræst. Med kritisk tilbageblik og håbefuldt fremsyn. Af Anette Foged Schultz. Forlaget Alfa, august 2015

2004: ”Pietà – sang til Marias børn”, digt i Mette Ohlsens Sang til Marias Børn, 100 gange Maria og 2571 af de i Første Verdenskrig faldne soldater, Nørhaven trykkeri

1998: ”Det musiske barn” i De hjertens børn – en hvidbog med otte foredrag, red. Henning Asp Poulsen, Skoleforvaltningen Aalborg kommune

1996: ”At forvente det uventede” i Dannelseskultur og undervisningskultur i et fremtidsperspektiv, red. Ejvind Sørensen, Undervisningsministeriet

 

Rose Marie Tillisch, Bogudgivelse, 2014:

”Ydmygheden er stedet. Kristustro som den finder sted i P. G. Lindhardts (1910-1988) og Bernhard af Clairvaux’s (1090-1153) forkyndelse”, Ph.D. afhandling, Det Teologiske Fakultet, 2014

Rose Marie Tillisch, Bogudgivelser før 2014:

2000: Veje og Vildveje. (Undervisningsbog til Livsoplysningsfaget), Kroghs forlag

1996: At forvente det uventede – en debatbog om det musiske, Det musiske udvalg, Undervisningsministeriet, 1996

1994: Forvandling. Maria Sibylla Merian. Udstillingskatalog. Kulturhuset Toldkammeret. Helsingør

1993: At slå rødder i solen – Hildegard af Bingen, Religionspædagogisk Forlag, genudgivet på Kroghs Forlag, 2000

1992: Viriditas – tre eventyr om tro. Brøndums Forlag, genudgivet